22 มิถุนายน 2024

ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
333/555 หมู่ที่ 3 ถนนนารถมนตเสวี 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

กองคลัง

เบอร์โทรกองคลัง 0-3839-8038-43
โทรสาร. 0-3839-8029